• BannerImage
  Začátek:

  2.12.2023 14:30

  Konec:

  2.12.2023 17:30

  Problém: V naší současné době je způsob, jakým řešíme čas, prostor, účinek a únik při fyzickém útoku, silně ovlivňován společenskými normami, bojovými sporty a uměními a etickým kodexem civilizovaných společností.

  Tento kurz povede Tammy Mccracken. 

  Dr. Tammy McCracken je majitelkou a ředitelkou Personal Defense Industries (PDI).
  Poskytovala školení a instruktáž soukromým firmám, mezinárodním organizacím pro bezpečnost a ochranu a mnoho svých projektů zaměřila na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel. 💪🏼

  Tammy nás seznámí s výsledky nejmodernějších výzkumů v oblasti individuálního stress managementu a kognitivní ekologie a těšit se můžeme i na dva workshopy na téma osobní bezpečnosti a sebeobrany.

  To je problém. Agresor si většinou oběť vybírá s tím, že počítá, že daný jedinec se nedokáže efektivně bránit. Použití tradičních bojových taktik a technik často selhává, pokud je velký rozdíl ve velikosti, váze, síle a odhodlání.

  Řešení: nečekané taktiky a strategie, které nazýváme "podváděním" nebo „špinavými“ technikami. Tento workshop je plný fyzického cvičení, ale možná trochu jinak, než jste zvyklí.

  Účast je možná bez předchozí zkušenosti.

  Tento seminář probíhá v příležitosti konference Akademie bezpečí. O této akci se dozvíte více ZDE

  V ten samí den proběhne i druhý seminář Tajné zbraně: Obrana proti silnějšímu útočníkovi. Přihlášení na tuto akci naleznete ZDE.

  Pokud chcete jít na oba semináře můžete získat zvýhodněnou cenu. Pro přihlášení na oba semináře klikněte ZDE

  🇬🇧 English description below 🇬🇧


  This course will be led by Tammy Mccracken. 

  Dr. Tammy McCracken is the owner and director of Personal Defense Industries (PDI).
  She has provided training and instruction to private companies, international safety and security organizations, and has focused many of her projects on helping the most vulnerable populations. 

  Tammy will introduce us to the results of cutting-edge research in individual stress management and cognitive ecology, and we can look forward to two workshops on personal safety and self-defense.

  Asymmetrical Self-Defense: leveling the force disparity in self-defense situations

  The Problem: In our current era how we manage time, space, impact and egress in a physical assault is heavily dictated by social mores, rules of engagement in martial/combat fighting systems, and the underlying honor code of civil societies at war. That’s a problem. A target is rarely chosen by a Threat because the Threat believes the targeted person is capable of effectively fighting back. Using traditional fighting tactics will often fail when there is a significant disparity in size, weight, strength, power and commitment.

  The Solution: unexpected tactics & strategies we call “cheating”.

  This is workshop is a physical class but not in the manner most often expected. Participation is possible without previous experience.

  This seminar takes place on the occasion of the INTERNATIONAL CONFERENCE BY SAFETY ACADEMY. You can find out more about this event HERE

  A second seminar, Stress Response Mitigation in Self-Defense, will be held on the same day. Registration for this event can be found HERE.

  If you want to go to both seminars you can get a discounted price. To register for both seminars, click HERE.

  Kdy - a kde?

  2.12.2023 14:30 - 2.12.2023 17:30
  Krav Maga Academy Pankrác
  Praha
  Na Pankráci 32, 140 00

  Cena

  900 Kč

  Mapa akce