• O nás

  Česká Krav Maga Asociace

  Od svého založení se organizace věnuje školení celé škály skupin obyvatel od běžných civilistů, kteří se chtějí naučit bránit, přes vojenské nebo speciální jednotky až po SWAT teamy či policejní oddíly a další bezpečnostní skupiny po celém světě. Mezi hlavní aktivity organizace patří metodická podpora lokálních, popř. policejních či armádních instruktorů v jednotlivých zemích. Děje se tak především prostřednictvím intenzivních kurzů a seminářů, jejichž cílem je zvýšit odbornou kvalifikaci instruktorů.
   

    

  o české sekci

  Česká Krav Maga Asociace je organizace s více než desetiletou praxí v oblasti osobní bezpečnosti a primární prevence. V rámci České republiky nabízí kurzy a semináře pro širokou veřejnost, ozbrojené složky, státní a soukromý sektor. Mimo těchto aktivit také realizuje řadu charitativních a osvětových projektů, které se věnují zvyšování úrovně bezpečnosti u nejohroženějších skupin obyvatel, tedy zejména u dětí, žen a seniorů (např. projekt Bezpečí pro seniory (www.bezpeciproseniory.cz), Nenechte si ubližovat (www.nenechtesiublizovat.cz) a Akademie Bezpečí (www.akademiebezpeci.cz).

  V České republice se neoficiálně s Krav Maga začalo již v roce 2003. Avšak trvalo dalších pět let, než se prvním instruktorům podařilo úspěšně absolvovat instruktorský kurz a následně otevřít českou pobočku. Nyní je u nás přes šedesát oficiálních míst, kde se Krav Maga trénuje. Mimo pravidelných kurzů se po celé republice pořádají pravidelné semináře a to jak pro tuzemské bezpečnostní sbory, tak  pro širokou veřejnost. Hlavním instruktorem je Jakub Otipka, který zaštiťuje rozvoj a výuku systému v České republice.

   Členové spolku Krav Maga spolupracují na profesionální úrovni s mnoha vládními, soukromými i neziskovými organizacemi (např. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, Útvar rychlého nasazení,  Útvar pro ochranu ústavních činitelů, Celní správa ČR, Vojenská Policie, jednotlivé Městské policie; z civilního sektoru např. pro RedBull,  záchranné služby a mnoho dalších). Jejich zaměstnancům a klientům poskytují profesionální pomoc, učí je, jak předcházet útokům, jak správně  reagovat na určité konfliktní situace a hlavně – jak se efektivně případnému napadení ubránit.