• Staň se instruktorem

  PROGRAM PŘÍPRAVY INSTRUKTORŮ

  Přidej se k největší a nejprofesionálnější organizaci Krav Maga na světě, staň se certifikovaným instruktorem/instruktorkou systému Krav Maga, či jeho asistentem/asistentkou.

  Čeká tě nejen fyzický trénink a procvičování technik, ale naučíš se také, jak správně komunikovat se svými studenty, jak poskytnout první pomoc, na co se zaměřit než otevřeš první kurz pro veřejnost a mnohé další.

  Staň se instruktorem

  Instruktor a asistent instruktora se musí účastnit PPI, aby mohl absolvovat závěrečný instruktorský kurz. Především z důvodu zajištění dostatečně kvalifikovaných instruktorů s hlubokými znalostmi systému nelze považovat docházení na běžné tréninky za dostačující.

  Chtěli bychom zdůraznit, že Krav Maga je nezávislý systém sebeobrany a bojové taktiky. Nejedná se tedy o pouhé smíšení jiných stylů. Není proto možné přijít s černým páskem z jiného bojového umění a získat instruktorskou licenci na týdenním kurzu. Každý musí projít rovnocenným procesem výuky. Jedině tak si můžeme být jisti, že instruktoři rozumí principům a technikám našeho systému. Je však samozřejmé, že čím více zkušeností z jiných bojových stylů máte, tím jednodušší pro Vás bude získat znalosti a dovednosti KM.
  PPI je primárně zaměřeno na zájemce z oblastí, kde není možnost navštěvovat pravidelné kurzy. 

  Podmínky

  • minimální věk 21 let;

  • minimálně 4-6 let zkušeností s bojovým uměním, sportem či systémem. (V Evropě a Austrálii je průměrný věk účastníků okolo 30 let a většinou mívají okolo 8-10 let zkušeností s jiným systémem. Výjimky jsou možné.);

  • dobrá fyzická kondice;

  • čistý trestní rejstřík;

  • zaplacení kurzu;

  • touha učit a spolupracovat. Instruktorský kurz se nedoporučuje lidem, kteří chtějí pouze cvičit (velká část kurzu je zaměřena na andragogiku, obchodní schopnosti, právo a zdravovědu). Před přijetím do PPI bude se zájemci podepsána smlouva o budoucí spolupráci;

  • pasivní znalost anglického jazyka.

   

  Doporučené kvality 

  • dobré komunikativní schopnosti

  • přátelský a otevřený přístup

  • zkušenosti s vedením výuky

  • dobré organizační schopnosti

  • komunikativní znalosti anglického jazyka

  INSTRUKTORSKÝ KURZ

  Samotný instruktorský kurz už je svým zaměřením určen především účastníkům se základními technickými znalostmi (min. Practitioner 4) a zabývá se daleko více tím, jak dále vyučovat probrané techniky, a působením v profesi instruktora.

  Základní civilní instruktorský kurz trvá 184 hodin, resp. 23 dní plných fyzicky náročných tréninků a tématických lekcí. Celý kurz je rozdělen do dvou částí, kdy každá trvá 12 dní a je mezi nimi přibližně měsíc rozestup. Každá část kurzu je zakončena testováním účastníků. Po první části je hlavním cílem testu zkontrolovat úroveň účastníků, poskytnout jim zpětnou vazbu a určit oblasti, na které by se měli do závěrečného testu prioritně zaměřit. Závěrečný test se skládá ze tří částí - teoretické, ve formě psaného testu, technické, kdy jsou účastníci testováni ze všech technik na stupně P1 - G1, a praktické, kde účastníci kurzu mají za úkol předvést své andragogické schopnosti. Kurz se koná v národním tréninkovém centru - Krav Maga Akademii v Praze. Kurz probíhá v anglickém jazyce. V případě potřeby je simultáně překládán do českého jazyka.

   

  Místo

      Krav Maga Academy Praha
      Na Pankráci 32, Praha 4
      147 00

  Instruktoři

      Celý kurz je veden ředitelem Jakubem Otipkou.

  Cena

      1 800 EUR (jedná se o zvýhodněnou cenu pro zájemce z východní Evropy. Regulérní cena je 2 200 Eur)

  Během kurzu se zaměříte a naučíte se, jak dále vyučovat, následující témata :

  • Bojové techniky : protiútoky a obrany.

  • Útoky rukama a nohama.

  • Obrany proti všemožným úderům a kopům.

  • Uvolňování z úchopů, škrcení a držení s následnou rozšířením na odzbrojování zbraní.

  • Obrany proti útokům a hrozbám tyčí.

  • Obrany proti útokům a hrozbám řeznými zbraněmi

  • Obrany proti hrozbám střelnými zbraněmi (jak krátkými tak i dlouhými)

  • Obrana proti více útočníkům

  • Používání běžných předmětů k sebeobraně

  • Mentální trénink, zvýšení odhodlání, řízené agresivity a vytrvalosti

  • Simulace a scénáře, působení pod stresovými faktory

  • A mnohem více..

  Instruktoři na vyšších úrovních mohou dále absolvovat kurzy s následující specializací :

  • Combat instructor

  • Kids instructor

  • Women instructor

  • Law Enforcement instructor

  • Military instructor

  • VIP protection instructor

  • AirMarshall instructor

  • SWAT instructor


  V případě jakýchkoliv otázek neváhejte kontaktovat přímo ředitele ČKMA CZ Jakuba Otipku - jakub@krav-maga.cz.

  Staň se instruktorem

   

  FAQ

  Přehled nejčastějších otázek týkajících se PPI s jejich odpověďmi.

  Proč bych měl uvažovat o systému Krav Maga?

  To je pravděpodobně jedna z prvních věcí, na kterou byste si měli odpovědět. Jako jeden z hlavních důvodů je dobrá a hlavně dlouholetá reputace organizace, která se prokazatelně celosvětově ujala. Naše organizace má takové zázemí a je natolik rozvinutá, že vám zajistí dostatek klientů a umožní vám další rozvoj a postup. Dalším důležitým ukazatelem by pro vás měl být fakt, že jsme největší organizace v oblasti obranných taktických systémů na světě.

  Který systém je nejlepší?

  Nejlepší systém je ten, který si nejvíce oblíbíš. Žádný systém není vhodný úplně pro všechno, ani KM. Dobré nápady přichází z různých zdrojů.
  Pokud bychom Ti měli na toto odpovědět, doporučili bychom vám prohlédnout si všechny webové stránky KMG po světě, porovnat se stránkami systémů, o kterých též uvažujete. Získáte dojem co je "za" těmito systémy a jak jsou silné. Pokud chceš investovat čas a peníze, aby ses stal instruktorem, chceš to riskovat v systému, který má malou členskou základnu?
  Avšak, jako u všeho, nejlepší je získat bezprostřední zkušenost. Využij příležitosti shlédnout ty, kteří Tě zajímají více než ostatní a uvidíš, zda reklamní prohlášení jsou podložena realitou.

  Jak dlouhý je kurz a co od něho mohu očekávat?

  Viz výše v sekci "Instruktorský kurz"

  Jiné, konkurenční organizace nabízejí kratší kurzy. Jak je to možné?

  Tvůj trénink by měl směřovat k působení v roli instruktora, takže tvoje úroveň znalostí musí být o mnoho vyšší než u tvých budoucích studentů, kteří se chtějí ”jen” naučit ubránit. Uznáváme, že kratší kursy, které nabízejí konkurenční organizace, působí zajímavě, protože vyžadují méně času a peněz. Jsme ale přesvědčeni, že z dlouhodobého hlediska nestojí za to dělat kompromisy na úkor kvality. I u nás v republice se bohužel můžete setkat s organizacemi nabízejícími ”pravou” Krav Magu, kde instruktorské osvědčení můžeš získat na víkendovém kurzu či, ještě lépe, objednáním instruktorských DVD. Ale musíš posoudit sám/sama, zda by ti úroveň takovéhoto instruktora připadala dostatečná, kdyby ses rozhodl(a) navštěvovat jeho hodiny. 

  V jakém časovém horizontu můžu počítat, že se mi vrátí moje finanční investice?

  Nebudu ti tady namlouvat, že své peníze získáš během týdne zpět. Záleží hlavně na tobě a tvé vůli. Možností výdělku je mnoho - počínaje bežnými tréninky, soukromými lekcemi, semináři, víkendovými akcemi pro veřejnost až po prodej našeho oblečení a vybavení na trénování.  
  Nicméně v první řadě, dle předešlých zkušeností, víme, že třídy se dosavadním instruktorům zaplňují bez jakýchkoliv problémů ještě před jejich otevřením. V tomto směru můžeš počítat s naší podporou, ať už v podobě poradenství ohledně konkrétních témat, marketingových školení, tak i fyzické podpory ve formě propagačních materiálů, PR a e-marketingu.
  Pravdou je, že instruktorům, kteří s námi v oblasti marketingu úzce spolupracují, se jejich investice do jejich přípravy a samotného instruktorského kurzu navrací maximálně během prvních 1-2 měsíců.

  Pomohou mi zkušenosti z jiných bojových sportů? 

  Určitou výhodu mít samozřejmě budeš, ale i pokud máš léta zkušeností v bojových uměních, je velmi pravděpodobné, že toto bojové umění se zabývalo pouze některými z tématických okruhů. Zbytek bude pro tebe nový.  Nicméně základ technik je velice podobný. Minimálně máš díky svým předchozím zkušenostem velikou výhodu v koordinaci pohybů a dalších bojových dovednostech.

  Jakou hodnost nebo stupeň získám, pokud úspěšně zakončím kurs?

  KM má desetiúrovňový systém znalostí. První úrovně 1 až 5 jsou pro praktikanta (practitioner), cvičence. Dále pokračují absolventské (graduate) úrovně 1 až 5. Dosažení každé úrovně trvá běžným studentům bez předběžných znalostí přibližně 6 měsíců.
  V závislosti na tvých schopnostech po absolvování civilního instruktorského kurzu dosáhneš pravděpodobně absolventské úrovně 1 nebo 2, což je považováno za základní instruktorskou úroveň. Jako vodítko uvádíme, že studentovi, který začne cvičit KM s minimální předběžnou zkušeností, trvá kolem 4 let, než dosáhne absolventské úrovně 2.

  Jak budu podporován po kurzu jako instruktor?

  V první řadě, budeš v osobním spojení s předními českými a světovými instruktory. Abychom ti dále napomohli k udržení a zlepšování tvých znalostí, budeš po kursu vybaven(a) více než 150-ti stránkovým manuálem instruktora. Manuál je sestaven předními světovými instruktory a redigován přímo Eyalem Yanilovem.  Dále pak obdržíš instruktorské DVD s přehledem technik na jednotlivé stupně s názorným postupem výuky. Jako aktivní instruktor(ka) budeš mít taktéž přístup do výukové sekce na mezinárodních stránkách, plné výukových materiálů zaměřených na instruktory, a taktéž do interní sekce na českých stránkách, která je více zaměřena na profesní část tvého působení. V současné době dokončujeme systém pro administrativu škol, který budou moci instruktoři samozřejmě taktéž využívat, stejně jako vlastní podstránky a další PR a marketingovou podporu.

  Po úspěšném zakončení kurzu instruktoři mohou uvést své kontaktní údaje na webové stránky ČKMA, budou dostávat pravidelné emailové informace a bude jim umožněno účastnit se pravidelných instruktorských tréninků a veškerých seminářů zdarma. Jednou do roka taktéž probíhá 3 denní instruktorský update s instruktory.

  Spolupracuje ČKMA s policií?

  Ano. Máme silnou pozici v oblasti výuky ozbrojených a policejních složek. Jsme oficiálním obranným a taktickým systémem různých armádních a policejních jednotek po celém světě. A tím nemyslíme to, že bychom zrovna nedávno cvičili pouze některé z jejich členů.
  Někteří z českých instruktorů již s těmito jednotkami trénovali. Tuto pozici máme díky osobním doporučením. Členové jednotek armády a policie jsou ve vzájemném styku a sdělují si, které systémy jsou kvalitní a které ne.  Neobtěžují se čtením reklam v časopisech.

  Mohu se zúčastnit instruktorských kursů pro výcvik policejních a armádních složek nebo výcviku instruktorů osobní ochrany?

  Pouze pokud jsi zaměstnána jako státní nebo federální policista nebo jsi členem australských ozbrojených sil. Tyto kursy se pro civilisty neotevírají. Nicméně, je zde možnost účastnit se těchto kursů dokonce i jako civilisté, pokud jste ČKMA instruktory civilní sebeobrany po dobu několika let. Pak vás již budeme znát a budeme se za vás moci zaručit, abyste se mohli těchto kursů zúčastnit. Podstatnou částí obou těchto kursů je složka práce se zbraní (7 dní z celkových 15) a pochopitelně nemůžeme na tyto kursy vpustit kohokoliv.
  V současnosti jsou kursy policejní práce pořádádny každoročně v květnu v Budapešti. Účastní se jich členové evropských bezpečnostních organizací. Kursy vojenských instruktorů jsou organizovány každoročně v Polsku na základně Prvního polského Commando regimentu. Donedávna se pořádaly ve švédském armádním výcvikovém centru.

  Mnoho izraelských obranných taktických systémů propaguje různé kursy. Jaký je vztah mezi těmito systémy?

  Systémy a organizace jsou vzájemně nezávislé. Všechny jsou složeny z Izraelců se zkušeností z izraelské armády nebo policejních složek. Vojenská služba v Izraeli je povinná, takže téměř každý Izraelec má vojenské zkušenosti. Izrael a izraelské ozbrojené síly mají vysoké renomé, tedy celkem pochopitelně chce více Izraelců této své kompetence využít.


  Několik poznámek.

  Ne každá izraelská policejní, vojenská nebo bezpečnostní jednotka cvičí KM. Např. členové pohraniční stráže mají své vlastní obranné taktické postupy, které vznikly na základě práce členů těchto jednotek. Dále, KM se průběžně mění, takže mnozí z těch, kteří nyní KM trénují, ale opustili aktivní službu v ozbrojených složkách už před časem, učí techniky, které již byly nahrazeny jinými. KM je termín, který se nyní užívá obecně i pro systémy, které nejsou originální Krav Magou. Naopak ti, kteří vyvinuli své vlastní varianty obranných systémů  je nazývají jinými hebrejskými termíny. Je to obvyklé zmatení, které jsme viděli i v jiných bojových uměních. Neignorujte tyto systémy, posuďte, co vám mohou nabídnout, a pak se jako já sami rozhodněte.
  Pro nás je zvykem, že vedeme obchodní jednání s vládními agenturami v jakékoliv zemi, abychom učili jejich instruktory obranných taktik. Téměř nikdy nejsme oponenty jiné organizaci obranné taktiky, ať už v Izraeli nebo jinde. Téměř vždy jsou to instruktoři defenzivní taktiky v rámci těchto organizací, kteří se cítí být ohroženi změnami, jež přinášíme.

  Co se stane, když neudělám závěrečný test na instruktorském kurzu?

  Když už se stane, že nějaký účastník kurzu nesplní kritéria nějaké z částí závěrečného testu, tak to většinou bývá z jednoho, maximálně dvou částí. Opravu je následně možné dělat nejdříve po třech měsících.

  Co nastane, když se během kurzu zraním?

  Záleží především na tom, kdy by ke zranění došlo. V případě, že je to alespoň trochu možné, tak se snažíme najít cestu, jak si účastník kurzu může individuálně doplnit látku a pokračovat v kruzu, ať už v ČR či zahraničí. V případě, že zranění je vážné a není to proto možné v kurzu pokračovat, vracíme poměrnou část platby za kurz.

  Jak postupovat, když chci udělat další krok?

  Napiš nám na info@krav-maga.cz. Se zájemci se domluvíme na krátké schůzce, kde rádi zodpovíme všechny případně dotazy.