• BannerImg

    Ředitelem české pobočky Krav Maga Global byl jmenován Jakub Otipka, který se osobně zasloužil o rozšíření systému Krav Maga v ČR.

    Jakub Otipka, nynější ředitel ČKMA a držitel nejvyššího technického stupně Krav Maga u nás, se věnoval mnoha různým sportům než se dostal právě k systému Krav Maga. V mládí se věnoval hlavně tenisu, určitou dobu patřil i k české reprezentaci, ve svých 14 letech byl ale napaden a následně zařazen do programu ochrany svědků. Protože se ale stále necítil příliš v bezpečí, začal trénovat různé bojové sporty. Bohužel, ani ty mu nebyly schopny poskytnout jistotu, že se bude schopen v případě potřeby ubránit napadení, a tak se postupně dopracoval až ke Krav Maga, efektivnímu systému sebeobrany, který jako jeden z mála řeší obranu v reálných situacích a prostředích.
    TIL_5433-(1).JPG
    Jakub se Krav Maga věnuje neoficiálně již od roku 2003. V roce 2007 se mu, spolu s několika dalšími instruktory, podařilo zorganizovat první instruktorský kurz v Česku a vzápětí zde otevřít i první pobočku. Dnes už patří Česká republika k předním tréninkovým místům, v roce 2017 a 2018 se zde konala strategická setkání ředitelů Krav Maga Global z celého světa.

    Jakub se kromě šíření systému Krav Maga se svým týmem věnuje i realizaci charitativních projektů jako je Nenechte si Ubližovat nebo Bezpečí pro seniory, jejichž cílem je zvýšení úrovně bezpečnosti nejohroženějších skupin obyvatel ČR.