• BannerImg

  Ochrana osobních údajů

  Webové stránky České Krav Maga Asociace, provozované zapsaným spolkem Krav Maga., IČO: 22721444, se sídlem Na Pankráci 32, 140 00 Praha (dále jen „správce“) jasně a otevřeně sděluje, jak zpracovává Vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

  Respektujeme vaše právo na soukromí. V zájmu transparentnosti tyto zásady poskytují podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, na jak dlouho, komu je předáváme, jaká máte práva a mnoho dalšího.

  1. Ochrana osobních údajů je pro nás prioritní ve všem, co děláme.

  Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaši kontrolu nad vašimi osobními údaji a digitálním obsahem a je naší prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim. Kdykoliv vás požádáme o informace, potřebujeme je, o víc nežádáme.

  Jaké osobní údaje od Vás požadujeme?

  Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete. Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují jak povinné údaje: kontaktní informace, tak nepovinné. Bez uvedení povinných údajů u nás nemůžete registraci dokončit. Dobrovolně nám sdělujete osobní údaje tam, kde Vás žádáme o udělení souhlasu, např. u registrace, u zasílání newsletteru a další, v rozsahu tam uvedeném.

  Jak vaše osobní údaje využíváme?

  Vaše údaje potřebujeme například k následujícím účelům:
  Vytvořit a spravovat váš osobní účet (registrace)
  Zpracovat vaše objednávky a přihlášky
  Kontaktovat vás v případě problémů s doručením vašeho objednaného zboží
  Odpovědět na vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách
  Zasílat vám obchodní sdělení o aktuálních akcích (newsletter)
  Spravovat váš účet a kontrolovat platby
  Provádět analýzy, abychom vám poskytli relevantní služby
  Testovat a zlepšovat naše systémy, prostřednictvím kterých poskytujeme své služby
  Zabránit zneužití našich služeb

  Vaše osobní údaje, které neshromažďujeme v rámci oprávněného zájmu, budeme uchovávat po nezbytnou dobu, a to zejména pro výše uvedené účely:
  ·       u nákupu služby na dobu tří let s tím, že nová tříletá lhůta počne běžet ode dne, kdy uskutečním poslední objednávku,
  ·       u zasílání obchodních sdělení bez uskutečnění přihlášení na akci či pravidelné tréninky na dobu jednoho roku,
  ·       nebo po zákonem stanovenou dobu (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

  Poté budou vaše osobní údaje smazány, nebudete-li souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů.

  2. Budeme vás chránit

  Zlepšujeme služby. Podnikli jsme technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Naše bezpečnostní opatření neustále přizpůsobujeme v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. Aby byly platby kartou u nás co nejbezpečnější, všechny informace jsou odesílány v šifrované podobě pomocí protokolu SSL. To znamená, že informace prochází přes zabezpečené připojení a že vaše údaje o platební kartě nemohou externí strany přečíst. Při platbě kartou spolupracujeme s autorizovaným platebním zprostředkovatelem, který nám pomáhá přímo u vaší banky ověřit, že karta je platná pro nákupy. Děláme to prostřednictvím našich služeb a sdílením informací s vámi. Údaje, které jsme od vás shromáždili, jsou uloženy pouze na území Evropské unie.

  3. Rozhodnete se, kolik s námi sdílíte

  Abychom vám poskytli ještě lepší služby a relevantní zprávy, shromažďujeme informace o tom, jak jsou naše aplikace používány. To znamená, že když používáte náš web, zjišťujeme, jaké funkce jsou nejčastěji využívány a jaké akce spouštějí chybové zprávy. Nicméně pokud se vám nelíbí sledování, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim nebo nastavit soubory cookies.

  Udělený souhlas lze odvolat rovněž kliknutím na odkaz „Odhlásit Newsletter“ v zaslaném e-mailu nebo nás můžete kontaktovat na adrese: Krav Maga z.s., Na Pankráci 32, 140 00 Praha

  4. Vybíráme poskytovatele služeb, kterým můžeme důvěřovat

  Jsme součástí internetové společnosti, ve které nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů. Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny těmto zpracovatelům:

  Provozovatel eshopu Kravmagashop.cz  - XMA s.r.o., IČ: 26932369, Na Pankráci 32, Praha 4, 140 00.
  Případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

  Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem obchodování.

  5. Jaká jsou vaše práva?

  Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou za rok). Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu Na Pankráci 32, 140 00 Praha