• BannerImage
  Začátek:

  2.12.2023 10:00

  Konec:

  2.12.2023 13:00

  Lidé jsou biologicky programováni odpovídat na okamžité hrozby konkrétními reakcemi. Tyto předem nastavené reakce lze ovládat a manipulovat v náš prospěch. Získání určité kontroly nad našimi biologickými reakcemi rozšiřuje naše možnosti a možnosti v časové linii reakce při sebeobraně.

  Tento kurz povede Tammy Mccracken. 

  Dr. Tammy McCracken je majitelkou a ředitelkou Personal Defense Industries (PDI).
  Poskytovala školení a instruktáž soukromým firmám, mezinárodním organizacím pro bezpečnost a ochranu a mnoho svých projektů zaměřila na pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel. 💪🏼

  Tammy nás seznámí s výsledky nejmodernějších výzkumů v oblasti individuálního stress managementu a kognitivní ekologie a těšit se můžeme i na dva workshopy na téma osobní bezpečnosti a sebeobrany.

  Účast je možná bez předchozí zkušenosti.

  Naučíte se

  • Porozumění stresové reakci (SSR)

  Identifikace časové osy stresové reakce vnitřní o Vnější

  Kognitivní i fyzické strategie pro zmírnění stresové reakce

  Aplikace strategií a taktik pro zmírnění stresové reakce při tréninku

  Tento workshop bude kombinací diskuse, cvičení strategií zmírnění stresové reakce a praktického využití v fyzických drilech na tréninku i v reálném životě.

  Tento seminář probíhá v příležitosti konference Akademie bezpečí. O této akci se dozvíte více ZDE

  V ten samí den proběhne i druhý seminář Tajné zbraně: Obrana proti silnějšímu útočníkovi. Přihlášení na tuto akci naleznete ZDE.

  Pokud chcete jít na oba semináře můžete získat zvýhodněnou cenu. Pro přihlášení na oba semináře klikněte ZDE

  🇬🇧 English description below 🇬🇧


  This course will be led by Tammy Mccracken. 

  Dr. Tammy McCracken is the owner and director of Personal Defense Industries (PDI).
  She has provided training and instruction to private companies, international safety and security organizations, and has focused many of her projects on helping the most vulnerable populations. 

  Tammy will introduce us to the results of cutting-edge research in individual stress management and cognitive ecology, and we can look forward to two workshops on personal safety and self-defense.

  Stress Response Mitigation in Self-Defense

  Humans are biologically programmed to respond to imminent threat with specific survival reactions. These preprogrammed responses can be managed & manipulated to our advantage. Gaining a degree of power over our biological responses expands our range of affordance & options in the timeline of self-defense response.

  Participation is possible without previous experience.

  Understanding the survival stress response (SSR)

  Identifying the timeline in SSR

  Working cognitive & physical strategies for SSR mitigation

  Applying SSR Mitigation Strategies & Tactics in Training

  This workshop will be a combination of discussion, mitigation strategy practice, and application in physical drills.

  This seminar takes place on the occasion of the INTERNATIONAL CONFERENCE BY SAFETY ACADEMY. You can find out more about this event HERE

  A second seminar, Asymmetrical Self-Defense: leveling the force disparity in self-defense situations, will be held on the same day. Registration for this event can be found HERE.

  If you want to go to both seminars you can get a discounted price. To register for both seminars, click HERE.

  Kdy - a kde?

  2.12.2023 10:00 - 2.12.2023 13:00
  Krav Maga Academy Pankrác
  Praha
  Na Pankráci 32, 140 00

  Cena

  900 Kč

  Mapa akce