• BannerImg

    Vyspělost společnosti

    Americký filozof Steven Pinker říká, že vyspělost společnosti se měří, mimo jiné, dle toho, jak snadno je dostupná možnost delegovat použití síly na instituce k tomu určené. Ano, i v našich kurzech radíme, pokud je to jen trochu možné, obrátit se na policii. Problém samozřejmě nastává, když musíme jednat okamžitě a nemůžeme čekat na příjezd bezpečnostních složek.💡 I pro tyto případy je vhodné si osvojit určité dovednosti, které nám v kritické chvíli pomohou. Převzetí zodpovědnosti za svoji bezpečnost však doporučujeme především z dlouhodobého hlediska. Na preventivní úrovni je třeba podniknout taková opatření, abychom se konfliktům mohli vyhnout a aby se konflikty vyhýbaly nám. 🤗 V našem pojetí sebeobrany je právě toto tím hlavním cílem!

    Další blog

    Nové kurzy pro začátečníky 2020

    Přehled kurzů pro začátečníky v roce 2020