• BannerImg

  Neustálý vývoj a aktuální problémy

  13. května 2021

  Při přípravě našich kurzů zohledňujeme nejnovější poznatky ze souvisejících vědních oborů tak, aby obsah odpovídal aktuálním problémům

  Co konfliktu předchází a co bude následovat?

  30. dubna 2021

  Vzdělání v oblasti sebeobrany by mělo mít pevné základy ve studiu preventivní fáze konfliktů.

  Reálná řešení reálných konfliktů

  29. dubna 2021

  Trénink reálné sebeobrany nespočívá samozřejmě jen ve formě učení, ale i v jeho obsahu.