• emoční práh, Krav Maga

  Pod pojmem "emoční práh" můžeme rozumět hranici, od které nás určitá emoce naplno propukne nebo nás dokonce začne ovládat.

  Pod pojmem "emoční práh" můžeme rozumět hranici, od které nás určitá emoce naplno propukne nebo nás dokonce začne ovládat. Někdo má emoční práh (například pro zlost) nastavený dosti nízko, což znamená, že daného jedince i zdánlivé maličkosti přivádějí k nepříčetnosti. Naším cílem by tedy mělo být si svoje emoční prahy zvyšovat. Jak na to:
  1. Základním krokem je si své nízké emoční prahy uvědomit.
  2. Přijímejte zpětnou vazbu ohledně vašich emocí od rodiny a nejbližších.
  3. V rámci introspekce si uvědomujte své emoce než dosáhnou extrémních poloh.
  4. Nastavte si pravidlo, že když jste podráždění, vždycky napočítáte do deseti, než budeme reagovat.
  5. Vzpomeňte si na zkušenosti, kdy vám váš vztek či jakékoliv extrémní emoce byly překážkou k řešení určitého problému.
  6. Zkuste meditaci.
  7. Nízké prahy jsou většinou dány egem, uvědomte si to a odmítejte výzvy ega vrátit útok.
  8. Ne všechno můžete ovládat. Někdy je nejlepší přijímat věci takové, jaké jsou. To samé platí u lidí.  

  Práce s emocemi a mentální trénink jsou jednou z nejdůležitějších součástí našeho nového Safety and Survival kurzu, který otevíráme již v lednu. Neváhejte a přihlašujte se!