• BannerImg

  Jak ovlivňuje schopnost zvládat emoce naši úroveň bezpečnosti?

  V našem pojetí sebeobrany je schopnost zvládat vlastní emoce naprosto stěžejní, chceme-li zvýšit úroveň osobní bezpečnosti. Pokud se necháme vtáhnout do víru agresivního a výbušného jednání naším egem, velice často se ocitáme v konfliktu, kterému se dalo snadno předejít. Řecký filozof Aristotelés poukazoval na důležitost usilovat o vědomé ovládání našeho citového života, když říkal, že naše vášně, pokud je prožíváme správně, obsahují moudrost, střeží myšlenky, naše hodnoty, naše přežití.

  Jedním z nástrojů, které doporučuje například Daniel Goleman, odborník na téma emoční inteligence, se nazývá "Semafor." Cílem tohoto nástroje je zvládat vlastní nežádoucí impulzy a být schopný se správně rozhodovat na základě zvážení různých možností. Barvy na semaforu znázorňují tři fáze, kterými bychom měli projít, než začneme jednat. Velkou výhodou tohoto nástroje je, že díky všeobecnému povědomí o jeho fungování, je snadné si jej vybavit i ve stresových situacích. 

  červená – říká "zastav se, uklidni se, přemýšlej, než budeš jednat"
  žlutá – řekni, o co ti jde a jak se cítíš, stanov si pozitivní cíl, promysli mnoho různých řešení, předem zvaž všechny jejich následky
  zelená – teď vyzkoušej nejlepší řešení

  Další blog

  Umění kontrolovat sebe sama

  23. května 2018

  Deeskalovat konflikt patří k základním strategiím sebeobrany. Chceme-li ale uklidňovat druhé, musíme se nejdříve naučit pracovat s vlastními emocemi.