Rozhovor s Eyalem Yanilovem

Přínášíme Vám překlad rozhovoru s Eyalem Yanilovem, který byl poskytnut při jeho návštěvě Austrálie.

Eyal Yanilov studoval systém Krav Maga od roku 1974 a v současné době je považován za nejlepšího instruktora Krav Maga na světě. Eyal Yanilov je ve světě sebeobranných systémů legendou. Za svojí dlouhou kariéru je zodpovědný za rozšíření Krav Maga do nejelitnějších bezpečnostních ozbrojených složek po celém světě (FBI, CIA, řada SWAT týmů a samozřejmě také armád). Neopomíná však důležitost sebeobranného systému i pro běžné uživatele, proto se také intensivně zaměřuje na neustálé zlepšování systému pro civilní použití. V současné době připravuje po instruktory jak z řad elitních jednotek tak i civilistů a vede Global team -  skupinu nejlepších a nejnadanějších instruktorů, jejichž cíl je jediný – předat a šířit vědomosti a zkušenosti nejúčinnějšího sebeobranného systému po celém světě.


Přeložil a redakčně upravil Václav Frýdl

Vím, že to bude na delší odpověď, ale v kolika zemích jste již systém Krav Maga učil?

Máte pravdu, to by bylo na dlouhou odpověď (smích). Bylo mi přáno a umožněno vytvářet a dále zlepšovat systém Krav Maga společně s Imim /Imi Lichtenfeld, zakladatel systému Krav Maga pozn. překl./. Měl neuvěřitelné schopnosti, ale definovat a systematizovat Krav Maga a posléze rozšířit bylo na mých bedrech. Začali jsme ve Spojených státech v roce 1981. V té době jsem vycvičil první skupinu amerických instruktorů, jako Darren Levine. Většina je stále aktivních. To bylo až do půlky devadesátých let vše. Následně instruktorský kurz proběhl ve státech Skandinávie a dále se systém šířil po Evropě – Anglii, Německu, Francii, Polsku, Holandsku, Belgii, Rusku a dalších zemí. Do dneška jsem přivezl systém Krav Maga do 50 států.

Z povahy Vaší práce hodně cestujete, jak vypadá běžný měsíc Eyala Yanilova? Kolik zemí navštívíte během jednoho měsíce?

Například tento měsíc jsem navštívil Maďarsko, Belgii a Austrálii. Z Austrálie pojedu na Filipíny, poté do Izraele a pak Finska. Vím, že na konci měsíce mě čeká návštěva jedné země, ale momentálně si nepamatuju, které (smích). /samozřejmě se jedná o Českou republiku – pozn. překl. :-) /.

To spíše zní, jako kdybyste byl členem slavné rockové kapely.

Může to tak působit, naštěstí mám mnohem dospělejší publikum a nečekají na mě nikde davy teenagerů (smích).

Jak jste se vlastně k systému Krav Maga dostal?

Koupil jsem si s kamarádem knížku v hebrejštině, byla o karate. To mohlo být před rokem 1973. Pak kamarád našel místo, kde se úplně vyučovala původní civilní verze Krav Magy /první kurzy pro civilisty začaly v roce 1964, poté co Imi Lichtenfeld odešel z armády – pozn. překl./. Začal jsem tedy na Krav Magu v tehdejší podobě chodit. Tehdy jsem trénoval pod Eli Avikzarem, kterému Imi svěřil výuku v jeho škole. Poté co jsem dostal žlutý pásek, tehdy ještě nebyly klasické technické stupně, jsem začal intenzivněji trénovat přímo s Imim a zároveň jsem se stal asistentem instruktora. Můj trénink byl přerušen jen brannou povinnou službou v armádě, kde se v té době Krav Maga nevyučovala /systém se tehdy vyučoval jen u profesionálního vojska – pozn. překl./. V roce 1981 jsme provedli demonstraci systému v amerických židovských obcích. Celý pobyt byl sponzorován Danielem Abrahamem /známý americký filantrop a miliardář – pozn. překl./ Během několikaměsíčního pobytu jsme měli možnost oslovit jak policejní jednotky, tak i FBI. Poté jsem se vrátil do Izraele a předtím, než jsem nastoupil na studia elektronického inženýrství, dal Daniel dohromady skupinu mladých lidí, které poslal do Izraele, aby absolvovali instruktorský kurz pod naším vedením. Jednalo se o lidi jako již zmiňovaný Darren Levine, Alan Feldman a jiní. Poté co se vrátili, měli za úkol učit a rozšiřovat systém co nejvíce mohli.

Imi se účastnil výpravy do Spojených států, jaké byly vaše vztahy, v tomto období, kdy jste spolu intenzivně spolupracovali?

Blízké vztahy s Imim jsme navázali právě během této cesty do USA. Stal jsem se jeho nejbližším pobočníkem, začal jsem spolu s ním psát tematické knihy a učil jsem i místo něj, pokud kvůli nemoci či jiným záležitostem nemohl. Přirozeně jsem ho nejdříve viděl jako svého učitele. Postupem času jsem se stal něčím jako jeho třetím synem /Imi měl dvě nevlastní děti – pozn. překl/. Náš vztah fungoval tedy na více rovinách, byl jsem jeho studentem, jeho rodinou a zároveň byl mým přítelem. Imi měl přátelskou povahu, nicméně počítám, že jsem mu všemi těmi otázkami dělal ztěžoval život (smích). Ale myslím, že to je vlastnost každého dobrého studenta.

Jak přesně jste mu dělal život ztěžoval?

Hlavně v osmdesátých letech, kdy jsem vyučoval různé armádní, tajné a protiteroristické jednotky jsem se k němu často obracel s otázkami ohledně systému. Vždy jsem se snažil dostat od něj posvěcení. Pokud jsem představil nějaké řešení situace, konzultoval jsem s Imim, jestli by v podobné situaci udělal to samé a případně techniku podrobil kritice.

To bylo v době, kdy Vás udělal zodpovědným za modernizování osnov?

Ano, přesně tak.

Můžete nám povědět o Imiho přínosu pro armádu?

Imi se do Izraele, tehdy Palestiny pod britskou správou, dostal během války, kde se po dvou letech dostal do odboje. V odboji se tehdy vyučoval systém KAPAP, který byl zaměřen na boj s tyčí. Imi samozřejmě tento systém také ovládal, nicméně do tréninku odboje zapojil boj a obranu proti noži, plavání a jiné. Izraelská armáda byla spolu se státem založena v roce 1948. Během několika let se Imi stal zodpovědným za výcvik boje zblízka a fyzickou přípravu izraelské armády. Zároveň školil instruktory, kteří dále vedli výuku. V této době se zavedl pojem Krav Maga pro systém sebeobrany. Imi se odlišoval od jiných instruktorů pracujících v armádě, hlavně jeho lidskostí a přístupu k vojákům. Imiho zájem o dění v armádě neustal ani po jeho odchodu z IDF. I když mu bylo přes osmdesát, pravidelně navštěvoval výcvik, hlavně za doprovodu Shachara Klarfelda /Shachar byl 18 let hlavním instruktorem pro IDF – pozn.překl/.

V poslední době je problém rozlišit mezi originálním systémem Krav Maga a jeho imitátory. Jaké prostředky mají lidé, aby poznali rozdíl?

Z tohoto důvodu jsme vydali knížku, nyní nově tréninková DVD zaměřená pro studenty, kde lidé mohou vidět všechny techniky. Dále je možné využít online tréninků na maxkravmaga.com. V neposlední řadě ve světě působí Krav Maga Global team, jehož členové cestují po světě a šíří systém. Samozřejmě je možné se spolehnout na certifikované instruktory Krav Maga Global.

Když už jste zmínil online tréninky MaxKravMaga, jedná se o způsob jak se seznámit s Krav Magou?

Samozřejmě takovýto účel maxkravmaga.com plní také, nicméně primárně je zaměřen pro existující studenty, jako doplněk tréninků. Lidé s předchozími zkušenostmi s bojovými uměními mohou online tréninky využít, aby pochopili filosofii systému a případné rozdíly. Dále je online trénink vhodný pro lidi, kteří z časových a jiných důvodů nemají možnost trénovat pravidelně. Také je zde sekce určená pro podporu instruktorů. Podle online tréninků se dá samozřejmě cvičit, nicméně v systému, který řeší situace života a smrti a kde i malá odchylka může teoreticky mít špatné následky je důležitá zpětná vazba instruktora. Online trénink by tedy neměl úplně nahradit normální tréninky. Získat vědomosti je první důležitá věc, poté je vzít a trénovat je dalším krokem.

Mohl byste nám přiblížit, jak funguje certifikace instruktorů?

Vše začalo opět u Imiho. Připravil mě intenzivně na výcvik budoucích instruktorů. Na začátku devadesátých let jsem připravil k instruktorské certifikaci malou skupinu lidí ze Spojených států. Po dlouhou dobu jsme neměli dostatek lidí, kteří by učili ve Státech. Vzali jsme proto zájemce, kteří měli zkušenosti s bojovými sporty, kteří se uměli hýbat, dát úder, kopat a ty připravili na intenzivní instruktorský kurz, který trval přibližně 200 hodin. Instruktorský kurz je unikátní součástí celého systému. Dokáže relativně rychle připravit a naučit budoucí instruktory používat techniky, které z podstaty systému využívají přirozeného chování, přirozeného pohybu a přirozených reakcí. Absolventi získali zdatnost v nižším stupni technik, začali učit, ale zároveň se nepřestávali sebevzdělávat a navštěvovali Izrael, trénovali s námi a prohlubovali si vědomosti. Poté jsem do Spojených států přijel já a trénoval budoucí instruktory, nyní již s řad lidí, co systém praktikovali pod první skupinou instruktorů přímo na místě. Podobný proces později probíhal i v jiných státech, hlavně Evropě. Je důležité připomenout, že není možné se stát instruktorem Krav Maga jen díky předchozí zkušenosti s jiným bojovým sportem. Pokud má někdo černý pásek, neznamená to pro něj v rámci instruktorské certifikace nějakou úlevu. Všichni musí mít rovnoměrné podmínky k atestaci. Po celou dobu jsem se snažil co nejvíce času s novými instruktory pracovat, navštěvoval jsem je v různých zemích několikrát do roka a prohluboval jejich znalosti, pořádal semináře atp. I když to nebylo na denní bázi, byl zde vždycky konstantní tok informací a dohlížení. Rád bych jen zmínil rozdíl mezi instruktorskou certifikací v systému Krav Maga v porovnání s tradičními bojovými sporty. Například v karate se často stane, že člověk, co má instruktorský trénink, nemá vlastní dojo a neučí třeba další dva roky. U nás tomu tak není. Pokud si instruktoři KMG chtějí udržet certifikaci musí nejen učit studenty, ale i sebevzdělávat se a jsou monitorováni na roční bázi.

Takže zde funguje stejný princip jako u doktorů a terapeutů, kteří se musejí recertifikovat, aby udrželi krok s novými vědomostmi a byla jistota v jejich kvalifikaci?

Ano, je to kontrola kvality. Znovu připomínám, techniky Krav Maga připravují studenty na otázky života a smrti, nevidím důležitější důvod pro kontrolu kvality. Bohužel toto není běžný přístup v jiných organizacích. Často v jiných sebeobranných systémech a organizacích si instruktor udělá první stupeň, při kterém může vyučovat a dál se třeba deset let nesebevzdělává. V tom nevidím kvalitu.

Myslíte, že Krav Maga jako relativně nový systém má výhodu oproti jiným právě v možnostech kontroly kvality?

Když se podíváte na Kyokushin Karate, které je podobně stejně staré jako Krav Maga nebo Judo které v dnešní podobě bylo na olympijských hrách poprvé v roce 1964, jedná se o styly, jež měly od počátku silnou základnu, ale bohužel převzaly výše zmiňované neduhy ohledně zajištění kvality. Kontrolu kvality by měly zajišťovat všechny systémy a zároveň jsem si jistý, že to je možné. Je to také jeden z důvodů proč jsem založil Krav Maga Global. Jsem si vědom nutnosti vynaložit vysoké úsilí, ale ve chvíli, kdy se rozhodnete udržovat a kontrolovat kvalitu neexistuje polovičatá cesta. V každém skutečném podnikání, ať už jde o prodej strojů nebo předávání vědomostí tomu není jinak. Musíte zajistit profesionální přístup, kvalitu služeb a produktů. Pokud kontrola neprobíhá, někteří požadovanou kvalitu dodržují, ale jiní ne.

Krav Maga Global je relativně novou organizací, kde vidíte KMG za pět let?

Tento rok je ve znamení přechodu. Založení nové organizace sebou nese určité věci, které je třeba nejprve nastavit. Jedná se zejména o předpisy a kodex chování, aby byly zřejmé jak pro instruktory, tak pro studenty. V dalších pěti letech je samozřejmě cílem oslovit nové trhy, například nedávno jsme začali v Číně a v evropských zemích, kde prozatím nebyla naše reprezentace, jako Rumunsko a Rakousko. Dále Thajsko a státy Jižní Ameriky. Nicméně nynější prioritou je zlepšit vztahy se zeměmi, ve kterých pobočky již jsou. Zejména překonat bariéry, které jsou specifické pro některé země a hlavně osvětlit důvody, proč vůbec KMG vznikla a uhájit si svojí pozici na současném trhu. Neustálou prioritou je samozřejmě vývoj samotného systému.
Dále je v plánu oslovit více jednotek, a věřte mi, profesionálové potřebují vědomosti. Společně se změnou typů válečných konfliktů a úlohy armád dochází k větší potřebě, aby jednotky byly schopné zastávat nové role – peacekeeping, peace enforcing. To znamená neustálý kontakt s civilisty. A když to hodně zjednoduším, armáda je vycvičená, aby mluvila, vyjednávala nebo střílela, zabíjela.

Tedy trend, že armáda by měla plnit i funkci bezpečnostních (law-enforcement) složek.
Ano, přesně tak. Ale i mezi některými bezpečnostními složkami dochází k výše zmíněnému problému. Například některý policejní důstojník má výcvik, jak zacházet se střelnou zbraní, učí se, jak verbálně jednat s lidmi, ale nic mezi tím. A prostor mezi těmito dvěma póly by měla vyplnit právě Krav Maga. Řešit násilné konflikty střelbou je pro samotné příslušníky velice problematické a ve velké časti případů, kde k tomu dojde, by šlo adekvátním použitím sebeobranného systému střelbě a případnému zabití předejít. Proto bezpečnostní složky potřebují vědomosti a zkušenosti, které jim můžeme nabídnout. Nejen k zachránění života a zdraví sebe či svých kolegů, ale také k prevenci nebo řešení a kontrole situací bez nadměrného použití síly.
Už nyní se můžeme setkat s různými druhy systému Krav Maga. Jaký je Váš názor, případně proč si myslíte, že se tomu tak děje.
Je to pochopitelné. Pokud se stane nějaké štěpení nebo rozepře vznikají tendence ke změně jenom pro samotný pocit něco změnit. Nebo se jedná o čistě problém ega, kdy se student, či instruktor chce odlišit od ostatních. A to je špatně, pokud se jedná o systém, který má zachraňovat životy. Když trošku odbočím – potkám boxera, o kterém vím, že je zkušený. Nebudu se snažit se mu vyrovnat v tom, na čem pracuje intenzivně, na to nejsem tak dobrý. Budu se snažit mu zasáhnout rozkrok nebo zlomit koleno. To samé v případě brazilského jiu-jitsu apod. Pokud nějaká větev Krav Magy začne bez rozmyslu aplikovat nejen techniky a principy, ale i chování z jiných sportů do systému, je to vlastně kontraproduktivní. V reálné situaci budou útoky přicházet zezadu, ve více lidech, pokud se budete snažit přeprat zápasníka BJJ na zemi, přijde jeho kamarád a kopne vás do hlavy. Inkorporovat tendence z jiných sportů do Krav Magy je tedy velice problematické. Ostatní systémy a sporty mají svůj způsob, my zase náš. Jiné sporty a systémy jsou dobré v tom, co učí. Náš systém je dobrý v tom, co děláme my. Ale náš cíl je jiný a způsob, jakým se k němu dostáváme také.
Co se týče normálního vývoje systému Krav Maga, jak se vytvářejí řešení nových problémů, které nastávají?
Velmi dobrá otázka. Do osnov systému Krav Maga jsem vytvořil velkou sekci obrany proti hrozbám se samopaly ze všech směrů, variace a různé typy obran proti krátkým střelným zbraním, sekci zaměřenou na obranu proti noži na zemi, většinu technik zabývající se ochranou třetí osoby. Můj mistr zemřel 12 lety. Dokud byl naživu, všechno šlo přes něho. Ze začátku jsem za ním chodil s problémy, které jsme řešili spolu, později jsem s každým problémem a dotazem přinesl i řešení, které pak Imi podrobil kritice. Tím jsem se vlastně učil hledat vhodné řešení a budovat systém. Tolik k okolnostem. Co se týče toho, jak probíhá vývoj - pokaždé, když jsem postaven před určitý problém, snažím se aplikovat Imiho principy do puntíku. Například vývoj hrozby nožem v polovině osmdesátých let. Problém byl, že ve vojenském prostředí hrozba nožem neexistovala. Pokud někdo nůž chtěl použít, byl to voják s úmyslem zabít svého oponenta. Jeho oponent mohl použít střelnou zbraň a zastřelit ho, pokud ho nemohl zastřelit, tak použil pušku na obranu na blízko atp. Co jsem tedy udělal, pokud to byla hrozba nožem na delší vzdálenost 3-5 stop, použil jsem Imiho principy (ne stejné techniky) proti útokům bajonetem. Obrana a pohyb těla je podobný, kop je tam také. Pokud se jednalo o hrozbu nožem na blízkou vzdálenost, použil jsem podobnou techniku, ale s variací Imiho techniky proti pistoli. Později jsem pochopil, že existuje problém hrozeb nožem na ještě bližších vzdálenostech, například při únosech nebo loupežných přepadeních. Zde je problém, že útočník je kromě blízké vzdálenosti také schopen oběť kontrolovat druhou rukou, na krku, na pase atd. Proto jsem zkombinoval obranu proti hrozbě nožem společně s technikami na uvolnění z různých škrcení a jiných úchopů. Můžu říci, že cokoliv jsem použil, byla Imiho práce. Vědomosti existovaly, potřebovaly jen určitým způsobem zkombinovat, aby do sebe zapadaly.
Pro mě Krav Maga působí na učení jednoduše, abych použil metaforu, jako kdyby se vzalo 60 ingrediencí, které jste pořád dokola používal v různých kombinacích tak, aby vzniklo řešení na jakýkoliv problém.
Máme následující systém učení technik - nejdříve ukážeme techniku a vysvětlíme principy. Pak se dostaneme k variacím, následně dostaneme lidi pod stres a pak kombinujeme témata. Tímto způsobem si studenti zvykají řešit nové problémy, jako různou velikost útočníka, stísněné prostory, auto, výtah atp. a to vše pod tlakem. Vaše metafora s ingrediencemi mi připomněla, k čemu občas Krav Maga přirovnávám – k plně vybavené kuchyni, ve které můžete uvařit vše.

Rozhovor s Eyalem Yanilovem

Přihlášení

Zaregistrujte se
Zapomněli jste heslo?

Reference

Partneři