O české sekci

Neoficiálně se s KM v ČR začalo v roce 2003 zvaním zahraničních instruktorů a pořádáním seminářů. Tato snaha vyústila v absolvování instruktorských kurzů, splněním potřebných zkoušek a  otevřením prvních oficiálních tříd KM v ČR.


        V České republice se neoficiálně s Krav Maga začalo již v roce 2003. 
Avšak trvalo dalších pět let, než se prvním instruktorům podařilo úspěšně
absolvovat instruktorský kurz a následně otevřít českou pobočku. Nyní je
u nás přes deset oficiálních míst, kde se Krav Maga trénuje. A v téměř dvou
 desítkách dalších měst se připravují budoucí instruktoři. Mimo pravidelných
 kurzů se po celé republice pořádají pravidelné semináře a to jak pro tuzemské
 bezpečnostní sbory, tak pro širokou veřejnost. Prezidentem české sekce KMG
 byl Eyalem Yanilovem jmenován Jakub Otipka. Ten je také předsedou Občanského
 sdružení Krav Maga, které zaštiťuje rozvoj a výuku systému v České republice.
  Členové Občanského sdružení Krav Maga spolupracují na profesionální úrovni s mnoha vládními,
soukromými i neziskovými organizacemi (např. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu,
Útvar rychlého nasazení, Útvar pro ochranu ústavních činitelů, Celní správa ČR, Vojenská Policie,
 jednotlivé Městské policie; z civilního sektoru např. pro RedBull, záchranné služby a mnoho dalších).
 Jejich zaměstnancům a klientům poskytují profesionální pomoc, učí je, jak předcházet útokům, jak
 správně reagovat na určité konfliktní situace a hlavně – jak se efektivně případnému napadení ubránit.

Jakub Otipka

        Díky obrovskému zájmu veřejnosti o výuku systému
 Krav Maga byly stanoveny dvě hlavní priority pro nejbližší
 období. Těmi je šíření výuky systému do všech koutů
republiky a vytvoření vlastního tréninkového centra. Proto
 vedení české sekce ve spolupráci s vedením KMG zpracovalo
 akční plán rozvoje Krav Maga v České republice, jehož
nejvýraznější částí je právě Program přípravy instruktorů.
 Ten má za cíl připravit vybrané jedince na úspěšné zvládnutí
 instruktorského kurzu a na následnou instruktorskou práci.
Stejně jako po celém světě, je i v České republice kladen
 veliký důraz na to, aby se systém neučili násilníci a členové
 extrémistických hnutí, i proto je jednou z hlavních podmínek
 pro přijetí do kurzů předložení čistého výpisu z rejstříku trestů.     

Kam dál?

Přihlášení

Zaregistrujte se
Zapomněli jste heslo?

Reference

Partneři